Zonnepanelen/ batterijen en laadpalenEen goede investering, ook voor u?


Groene stroom
Hebt u interesse om zonnepanelen te plaatsen en groene stroom op te wekken?
Iedereen kan zelf elektriciteit opwekken en groene stroomproducent worden door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van zijn woning. Zonnepanelen worden ook fotovoltaïsche installaties of PV-installaties genoemd.


Voordelen
- In deze tijden van dure energieprijzen voor stookolie, benzine, gas,.. stappen steeds meer mensen over op groene energie zoals zonnepanelen.
- Zonnepanelen vervuilen niet en dat is zeer mooi meegenomen als we willen dat de CO2-uitstoot vermindert om zo de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en verdere generaties.
- Om energie te produceren heeft een zonnepaneel niet altijd zonlicht nodig: een zonnepaneel produceert ook energie wanneer het bewolkt is. In de winter produceren de zonnepanelen natuurlijk minder energie want dan zijn de dagen korter.


Werking zonnepanelen
- Een zonnepaneel bestaat uit vele zonnecellen. In een zonnecel wordt licht omgezet in elektriciteit. Zo'n zonnecel bestaat uit een dun plaatje met een positieve lading en een dun plaatje met een negatieve lading. Zo'n plaatje is meestal gemaakt van silicium dat als eigenschap heeft goed geleidend te zijn wanneer er licht op valt. Door middel van een nauwkeurig proces wordt silicium gezuiverd om te worden gebruikt in allerlei elektrische toepassingen. Silicium kan zodanig worden behandeld dat er 2 verschillende flinterdunne laagjes ontstaan. Als er licht invalt op deze lagen dan ontstaat er een reactie die elektriciteit opwekt.
Afhankelijk van het soort silicium zal het rendement verhogen.


Soorten zonnepanelen
Afhankelijk van dat productieproces zijn er 3 verschillende soorten panelen: amorfe panelen (of thin-film panelen), mono- en polykristalijne panelen. - Bij monokristalijne panelen vormt het silicium plaatje ÈÈn volledig kristal. Dit is de meest pure vorm en dus ook de meest efficiÎnte. Het productieproces is echter de moeilijkste waardoor dit ook de duurste soort is. Het rendement van monokristallijn silicium is 12 tot 15% en is daarmee de grootste winstgever, de kleur ervan is donkergrijs.
- Bij polykristalijne panelen vormen meerdere kristallen een plaatje. Dit productieproces is iets eenvoudiger maar de efficiÎntie van dit soort silicium ligt zo'n 3% lager dan dat van monokristalijn.
- Bij amorfe panelen vormt het silicium geen kristal waardoor de efficiÎntie een stuk lager ligt. Het silicium kan wel aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden wat zeer gunstig is bij bepaalde toepassingen.
Hoewel de ene soort duurder is dan de andere, zorgt het verschil in efficiÎntie er voor dat de 3 soorten verhoudingsgewijs ongeveer gelijkwaardig zijn. Vooral het soort toepassing zal bepalend zijn. - Maar met alleen zonnepanelen ben je nog niets, de zonnepanelen moeten in een bepaald systeem geplaatst worden.
Er zijn 2 systemen:
- Autonome pv-systemen zijn systemen die niet verbonden zijn met het elektriciteitsnet. Het systeem levert meteen stroom aan de verbruiker en het overschot wordt opgeslagen in batterijen. Voorbeelden daarvan zijn rekenmachines en horloges.
- Netgekoppelde pv-systemen zijn systemen die gelijkspanning die de zonnepanelen produceren omzetten naar wisselspanning door middel van een omvormer. Produceer je teveel spanning dan wordt het teveel op het net gestuurd en zal de elektriciteitsmeter terugdraaien. Wanneer de zonnepanelen niet genoeg produceren, haal je de nodige spanning van het net. Een fotovoltaÔsch systeem bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te monteren, de nodige bekabeling en omvormers die de opgewekte gelijkstroom omzetten in wisselstroom van 230 Volt/50 Hertz die kan gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen.


Grootte van het type installatie
De keuze van de panelen is van cruciaal belang.
De grootte van het type installatie wordt gekenmerkt door het piekvermogen dat deze installatie kan bereiken bij ideale lichtinval, en wordt uitgedrukt in kilowatt (kW).
Uw elektriciteitsverbruik wordt gemeten in KiloWatt-Uur (kWh).
Afhankelijk van de plaatsing (oriëntatie naar het zuiden, ideale hellingshoek, zonder beschaduwing...) produceert een installatie per kW geïnstalleerd vermogen jaarlijks ongeveer 750 tot 1.000 kWh. Bij wijze van referentie: het jaarverbruik van een gemiddeld Vlaams gezin met 4 personen ligt meestal tussen de 3.000 en 4.000 kWh (als niet elektrisch verwarmd wordt).
Afhankelijk van het type paneel dat gekozen wordt, kan de benodigde oppervlakte groter of kleiner worden.
Hoeveel oppervlakte u ter beschikking heeft, hangt af het type dak en de oriÎntatie t.o.v het zuiden.
- Voor een normaal hellend dak kan enkel de zijde gebruikt worden die gelegen is tussen het zuid-oosten en het zuid-westen. Het hellingspercentage van het dak speelt ook een rol maar voor de meeste daken vormt dit geen probleem.
- Voor platte daken is de oriÎntatie en helling van minder groot belang, daar kan aan de panelen gemakkelijk de gewenste oriëntatie en/of helling gegeven worden.
Naast de beschikbare dakoppervlakte, heeft ook de dakconstructie zijn invloed. Het dak moet het gewicht van de panelen en bijkomende installatie kunnen dragen.
Daarnaast moet het dak een vlotte montage van de panelen toelaten.
Wanneer u beschikt over voldoende open ruimte, kan u opteren om zonnepanelen te plaatsen op een standaard op de grond of zonnepanelen volautomatisch te laten meedraaien met de zon.


Batterijen
Momenteel wordt er bijna altijd een batterij bij de installatie geplaatst om aan een rendement van 80% te komen.
Meestal wordt een batterij van 10kWh geplaatst bij iemand die de hele dag gaat werken een een 5kW bij mensen die overdag thuis zijn / werken.


Hoeveel kost het plaatsen? Subsidies
De prijs van een bepaalde installatie kan sterk variëren afhankelijk van het rendement van de zonnepanelen en de andere systeemelementen, zoals het montagesysteem, de bereikbaarheid van de montageplaats, dakintegratie enz.
De huidige subsidies zijn maximum €750 voor zonnepanelen (6000W) en geen subsidies meer voor een batterijsysteem.
Daarom moet voor elke situatie een persoonlijke offerte gebaseerd op uw elektriciteitsverbruik gemaakt worden.
Contacteer hiervoor info@allsolar.be.


Laadpalen
Wij plaatsen ook laadpalen voor u.
Meestal zijn dit slimme laadpalen die enkel de overschot van elektriciteit naar de auto sturen.
Deze palen kunnen natuurlijk ook met de elektriciteit uit het elektriciteitsnet werken.
Enkele van onze geplaatse merken: EASEE; WALLBOX en SMAPPEE.